Untitled Document
 
              ผลงานนักเรียนประจำปี 2559
 
 
              
**ขอแสดงความยินดี**
ด.ช.ศักดากร  นิมมานพิภักดิ์
สอบแข่งขันทักษะวิชาการ G.S.P.(สเก็ตแพด)
วิชาคณิตศาสตร์  ประจำปี 2559
*ได้เหรียญทองลำดับที่ 1 ของกลุ่มเมืองพะเยา
*ได้เหรียญทองลำดับที่ 2 ของสพป.พะเยาเขต1 
 
 
              
ขอแสดงความยินดีกับ
ที่ปรึกษาบริษัท ไบรทแมธ จำกัด
 
 
              
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
ด.ช.เอกวัฒน์  เศวตภูมิพัฒน์
จาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่เรียนกับทางไบรทแมธอย่างต่อเนื่อง
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
ผลงานนักเรียน ประจำปี 2558
 
 
              
 
 
              


 
 
              ผลงานนักเรียนประจำปี 2557
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              ผลงานนักเรียนประจำปี 2556

ด.ญ.ปราณชีวา  หินทอง  (น้องปราย)

สอบติดลำดับที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบติดลำดับที่ 1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม (ห้อง Gifted)

สอบติดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย (ทั้งสองรอบ)

 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              ผลงานนักเรียนประจำปี 2555
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              ผลงานนักเรียนประจำปี 2554
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
ระดับเขตการศึกษา เขต 1 จังหวัดพะเยา

 
 
              
 
 
              
 
 
              ผลงานนักเรียนประจำปี2553
ผลสอบแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับเขต ประจำปีการศึกษา 2553
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              


 
 
 
Untitled Document