ค่าครองชีพ เมื่อไปเรียนภาษาออสเตรเลีย รับไหวหรือไม่

ค่าครองชีพ เมื่อไปเรียนภาษาออสเตรเลีย รับไหวหรือไม่

ค่าครองชีพ เมื่อไปเรียนภาษาออสเตรเลีย รับไหวหรือไม่

ค่าครองชีพ เมื่อไปเรียนภาษาออสเตรเลีย รับไหวหรือไม่

            คนไทยที่ไฝ่การศึกษาส่วนใหญ่ มักเลือกไปเรียนภาษาออสเตรเลีย เนื่องจากออสเตรเลียนั้น จัดเป็นจุดหมายปลายทางการศึกษาได้รับความนิยมสูงมากที่สุดในโลก จึงทำให้ ณ ปัจจุบัน มีจำนวนนักเรียนจากต่างชาติประมาณ 624,000 คน และทุก ๆ ปีก็จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้ไฝ่การเรียนรู้แค่ขาดคุณทรัพย์ทั้งหลาย เมื่อคิดไปเรียนภาษาออสเตรเลีย พวกเจ้าจงจำไว้ว่า สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงเลยก็คือ “ค่าครองชีพ” เพราะมันคือปัจจัยสำคัญ เพราะประเทศในออสเตรเลียแต่ละเมืองมีค่าครองชีพที่แตกต่างกันออกไป บ้านไหนเหลือก็ดี หากได้รับทุนก็ยิ่งดี แต่หากขาดแคลนคุณทรัพย์แต่อยากเรียนก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ เพราะมันเป็นแรงผลักดันสำคัญ ที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จได้

ซึ่งออสเตรเลียนั้น จัดเป็นประประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก และจัดเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งยังเป็นประเทศที่มีขนาดเศรฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 12 ของโลกอีกด้วย ส่วนสกุลเงินที่ใช้ก็คือ ดอลลาร์ออสเตรเลีย Australian Dollar (AUD) โดย 1 AUD มีค่าเท่ากับเงินไทยประมาณ 21 บาท    

ค่าที่พักเมื่อไปเดินทางเรียนภาษาออสเตรเลีย

ลำดับแรกเลยก็คือค่าที่พัก ซึ่งจะมีราคาที่แตกต่างกันไป โดยราคาขึ้นอยู่ว่าไปเรียนที่ภูมิภาคไหน โดยพื้นที่ในชานเมืองจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกว่าในตัวเมืองพอสมควร นอกจากนี้ ที่พักบางแห่งอาจมีค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติมด้วย ดังนั่น ต้องตรวจสอบให้มั่นใจก่อนทำสัญญาเข้าอยู่อาศัย

1.โรงแรมและเกสต์เฮาส์ ราคาอยู่ที่ 190 – 250 AUD ต่อสัปดาห์

2.ห้องแบ่งเช่า ราคาอยู่ที่ 170 – 215 AUD ต่อสัปดาห์

3.พักอยู่ในสถานศึกษา ราคาอยู่ที่ 280 – 400 AUD ต่อสัปดาห์

4.โฮมสเตย์ ราคาอยู่ที่ 240 – 350 AUD ต่อสัปดาห์

5.บ้านเช่า ราคาอยู่ที่ 265 – 440 AUD ต่อสัปดาห์

6.โรงเรียนประจำ ราคาอยู่ที่ 11,000 – 22,000 AUD ต่อปี (เฉลี่ยต่อปี 230 – 458)

ค่าใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเวลาไปเรียนภาษาออสเตรเลีย

ลำดับต่อมาคือค่าใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เวลาเดินทางไปเรียนภาษาออสเตรเลีย หรือไปตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งถือว่าค่อนข้างมีความสะดวกสะบาย ด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่ทันสมัย สำหรับค่าใช้จ่ายนั้น ก็มีราคาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้บริการ ระยะทาง สำหรับค่าใช้จ่ายรถโดยสารสาธารณะนั้น จะมีราคาเฉลี่ยที่ 30 – 70 AUD ต่อเดือน

ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเมื่อเดินทางมาเรียนภาษาออสเตรเลีย

1.ค่าอาหาร ราคาอยู่ที่ 80 – 280 AUD ต่อสัปดาห์

2.ค่าแก๊ส ค่าไฟฟ้า ราคาอยู่ที่ 35 – 140 AUD ต่อสัปดาห์

3.ค่าโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต ราคาอยู่ที่ 20 – 55 AUD ต่อสัปดาห์

4.ค่าโดยสาธารณะ ราคาอยู่ที่ 15 – 55 AUD ต่อสัปดาห์

5.ค่าน้ำมันรถ ราคาอยู่ที่ 150 – 260 AUD ต่อสัปดาห์

6.ความบันเทิง ราคาอยู่ที่ 80 – 150 AUD ต่อสัปดาห์.

สนใจเรียนต่อลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ https://avss.co.th/

shares