เหตุผลสำคัญ ที่ทำให้หลายคนตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

เหตุผลสำคัญ ที่ทำให้หลายคนตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

เหตุผลสำคัญ ที่ทำให้หลายคนตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

เหตุผลสำคัญ ที่ทำให้หลายคนตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

            โลกทุกวันนี้โลกถูกเชื่อมต่อทั่วถึงกันทั้งหมด การเลือกเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา เพื่อนำมาต่อยอดทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย  ภาษาจึงเป็นเหมือน “โอกาศ” ที่เกิดขึ้นได้กับทุก ๆ คน และนอกเหนือจากโอกาสที่จะได้รับแล้ว ยังมีเหตุผลสำคัญบางประการด้วยกัน ที่ทำให้ใครหลายคนตัดสินใจเลือกเรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวกันมากยิ่งขึ้น

1.เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สามารถปรับแปลี่ยนบทเรียนได้ตามเหมาะสม

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว ผู้เรียนและผู้สอนสามารถร่วมพูดคุยหารือกันได้ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของบทเรียนให้มีความยืดหยุ่น จนกระทั่งเกิดเนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับของทักษะทางภาษา ไปจนถึงความเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด ต่างจากคอร์สการเรียนการสอนของสถาบันภาษาทั่วไป ที่มักจะให้บทเรียนเป็นเนื้อหาสำเร็จรูป ไม่สามารถยืดหยุ่นให้เกิดความเหมาะสมกับตัวผู้เรียนได้

2.เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว มีข้อข้องใจอะไร สามารถสอบถามได้อย่างเต็มที่

ในระหว่างการเรียนการสอนอยู่นั้น หากผู้เรียนยังไม่เข้าใจเนื้อที่ผู้สอนตรงไหน ก็สามารถสอบถามได้ทันที โดยไม่ต้องเก็บคำถามที่เกิดขึ้นมาคิดให้ค้างคาใจ ข้อดีคือ จะช่วยตอบข้อที่สงสัยให้จนเกิดความเข้าใจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนจะคำตอบที่ถูกต้อง

การสอบถามสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดความสงสัยของผู้เรียนในทันที ยังช่วยให้การจดจำเนื้อหาจุดที่เกิดความสงสัยนั้น มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นผ่านคำอธิบายของผู้สอน เพราะการเรียนอังกฤษแบบตัวต่อตัวนั้น ผู้เรียนสามารถพูดคุย สอบถาม หรือคุยโต้ตอบในเรื่องต่าง ๆ กันได้อย่างเต็มที่ ซึ่งแตกต่างจากการเรียนการสอนในรูปแบบวิดีโอ

3.เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เลือกสถานที่และเวลาเรียนได้ตามต้องการ

การเรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว นอกจากผู้เรียนจะสามารถเลือกสถานที่เรียนได้ตามต้องการแล้ว ยังเลือกเวลาเรียนที่ต้องการ เพื่อความสะดวกที่สุดได้อีกด้วย ทำให้ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนตาราการงเรียน ให้มีความหมาะสมกับวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละวันได้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเรียนช่วงวันธรรมดาหรือเรียนในวันหยุด

4.เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ทำให้มีความกล้าสนทนามากยิ่งขึ้น

ทั้งการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว หรือการเรียนภาษาอังกฤษเป็นกลุ่มเล็ก ๆ กับเพื่อนสนิทไม่กี่คน ก็จะช่วยให้เกิดความกล้าที่จะพูด กล้าคิด กล้าถาม กล้าแสดงออก ซึ่งการเลือกเรียนแบบนี้ จะช่วยให้เกิดความกล้าแสดงออกมากขึ้น เนื่องจากจิตใต้สำนึกรู้สึกว่าไม่มีใครคอยจับผิด หรือล้อเลียนเวลาพูดผิดนั่นเอง.

สำหรับใครที่ยังไม่รู้จะเลือกเรียนที่ไหน ก็สามารถกดเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจได้ที่ http://www.ajarntony.com/

shares