ไม่อยากจบชีวิต ผิดกฎหมาย ต้องอบรมที่อับอากาศโดยด่วน

ไม่อยากจบชีวิต ผิดกฎหมาย ต้องอบรมที่อับอากาศโดยด่วน

ไม่อยากจบชีวิต ผิดกฎหมาย ต้องอบรมที่อับอากาศโดยด่วน

ไม่อยากจบชีวิต ผิดกฎหมาย ต้องอบรมที่อับอากาศโดยด่วน

            หลักสูตรการอบรมที่อับอากาศ สามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในสถานที่ต่าง ๆที่มีความอับอากาศได้เป็นอย่างดี เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ๆ ที่ต้องนึกถึงถ เพราะนอกจากช่วยในเรื่องความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานแล้ว ยังช่วยเพิ่มความอุ่นใจกับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะครอบครัวที่เรารัก หรือแม้แต่นายจ้างเองก็ตาม หากมีการเสียชีวิตเกิดขึ้น มันต้องกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตอย่างแน่นอน

ลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน คือสิ่งสำคัญอย่างแรกของการอบรมที่อับอากาศ

การเข้าอบรมที่อับอากาศ จะช่วยให้เข้าใจในสถานที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เสี่ยงต่ออันตราย เพราะนอกจากอากาศที่ผ่านเข้า-ออกที่มีอยู่จำกัดแล้ว บางสถานที่ก็มีแก๊สพิษต่าง ๆ ทั้งที่ทำให้หมดสติ ติดไฟ ดังนั้น หากไม่มีความรู้เพียงพอ หรือไม่ได้ผ่านการอบรมอย่างถูกต้อง แล้วเข้าไปปฏิบัติงานก็มีโอกาศสูงมาก ที่จะเกิดอันตรายขึ้น

จนอาจถึงชีวิตได้ เพราะความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่อับอากาศมีมาก แต่หากเข้ารับการอบรมอย่างถูกต้องแล้ว ก็จะช่วยให้ผู้นั้นรู้จักวิธีรับมือกับอันตรายต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อนำมาใช้วางแผนรับมือได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างทำหน้าที่อยู่

การเข้าอบรมที่อับอากาศยังมีประโยชน์อีก ดังต่อไปนี้

1.ช่วยในการวางแผนทำงานให้มีความเหมาะสม – หลักสูตรอบรมที่อับอากาศ ช่วยให้วางแผนการทำงานในพื้นที่แก๊สพิษ หรือพื้นที่ขาดออกซิเจนได้อย่างถูกต้อง เพราะพื้นที่เหล่านี้ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจนถึงชีวิตได้ ซึ่งตามปกติแล้ว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น มักจะเกิดในพื้นที่ที่ยากแก่การเข้าถึง ทำให้ยากต่อการเข้าออก หรือเวลามีคนงานเข้าสู่พื้นที่เหล่านั้นเป็นจำนวนมาก

สิ่งที่ตามมาก็คือจะทำให้อากาศหายในมีน้อยและไม่เพียงพอต่อการหายใจนั่นเอง ดังนั้น การวงแผนก่อนเข้าไปปฏิบัติงานจึงต้องใช้ความรอบคอบ รัดกุม และใช้ความรู้ที่ได้อบรมมาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงาน

2.เพื่อการทำงานที่ปลอดภัย – ทั้งผู้ที่ปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเหลือ ไปจนถึงนายจ้างต้องได้รับการอบรมการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย ซึ่งนายจ้างต้องแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเข้าใจ และต้องมีการจัดอบรมด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

3.กฎหมายบังคับให้เข้าอบรมที่อับอากาศ – สำหรับใครที่ต้องปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ จำเป็นต้องมีใบอนุญาตการทำงานด้วย เนื่องจากผู้ที่ผ่านการอบรมจะทรายถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และถ้าหากเกิดอนุบติเหตุขึ้นมา การเข้าช่วยเหลือผู้ที่ทำงานในที่อับอากาศนั้น ก็จำเป็นต้องใช้ผู้ที่ผ่านการอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศเท่านั้น สำหรับมาช่วยเหลือ

ซึ่งกฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการ ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมของการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 ไว้ว่า นายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการทำงานในที่อับอากาศ ต้องมีความรู้และผ่านการอบรมในเรื่องนี้อย่างถูกต้อง หากฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม จะได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.

สนใจเข้าอบรมได้ที่ http://www.ohss-siamcitycement.com/

shares