อบรมที่อับอากาศ

เพราะชีวิตไม่ได้ไร้ค่า จึงต้องเข้าอบรมที่อับอากาศ

เพราะชีวิตไม่ได้ไร้ค่า จึงต้องเข้าอบรมที่อับอากาศ

เพราะชีวิตไม่ได้ไร้ค่า จึงต้องเข้าอบรมที่อับอากาศ             การอบรมที่อับอากาศ คือหลักสูตรที่ช่วยเพิ่มความปลอดให้กับผู้คน ที่ต้องทำงานตามสถานที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกที่ต้องให้ความสำคัญ ถ้าไม่อยากกลายเป็นข่าวดัง เพราะมีตัวอย่างให้เห็นแล้วเรื่อยมา ที่มีคนรู้เท่าไม่ถึงการณ์ขาดความรู้ แต่ดันลงไปทำงานในสถานที่อับอากาศจนถึงแก่ความตายได้ โดยที่ยังไม่ทันรู้สึกตัว หลักสูตรอบรมที่อับอากาศ ช่วยลดความเสี่ยงอันตราย จนถึงแก่ความตายได้ การเข้าเรียนหลักสูตรอบรมที่อับอากาศของผู้ที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยง จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในระหว่างทำงานได้ เพราะความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตของสถานที่อับอากาศมันมีอยู่รอบด้าน ซึ่งนอกเหนือจากอากาศที่ผ่านเข้าออกที่มีในปริมาณจำกัดแล้ว บางสถานที่ก็อาจเต็มไปด้วยแก๊สพิษชนิดต่าง ๆ ที่ส่งผลให้หมดสติ หรือติดไฟได้ ดังนั้น ถ้าขาดความรู้ที่จำเป็น หรือไม่ได้เข้ารับการอบรมอย่างถูกต้อง ก็จะมีความเสี่ยงสูงถึงชีวิตสูงมากในขณะลงมือทำงานจริง ๆ เนื่องจากปัจจัยที่ทำให้เกิดอันตรายในพื้นที่อับอากาศมีอยู่รอบด้าน แต่ถ้าเข้ารับการอบรมอย่างถูกต้องแล้ว ความรู้ที่ได้รับไปก็จะช่วยให้รู้จักรับมือกับอันตรายต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นในขณะทำงานได้ ประโยชน์ที่ได้รับติดตัวกลับไป เมื่อเข้าเรียนหลักสูตรอบรมที่อับอากาศ 1.ช่วยวางแผนทำงานให้มีเกิดความเหมาะสมสูงสุด – หลักสูตรอบรมที่อับอากาศ สามารถช่วยให้ผู้ที่มีความเสี่ยงวางแผนการทำงานในพื้นที่แก๊สพิษ หรือพื้นที่ขาดออกซิเจนได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากพื้นที่เหล่านี้ มีอันตรายจนถึงแก่ความตายสูงมาก 2.เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน – ทั้งผู้ที่ปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเหลือ รวมถึงนายจ้างเอง ก็ต้องได้รับการอบรมการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัยด้วยเช่นกัน เพราะนายจ้างต้องแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคนเกิดความเข้าใจ จึงต้องมีการจัดอบรมด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ…

สธ.เตือนต้องเข้าอบรมที่อับอากาศ เพราะมีคนตายแทบทุกปี

สธ.เตือนต้องเข้าอบรมที่อับอากาศ เพราะมีคนตายแทบทุกปี

สธ.เตือนต้องเข้าอบรมที่อับอากาศ เพราะมีคนตายแทบทุกปี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตือนการเข้าอบรมที่อับอากาศคือสิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาด เพราะการทำงานในพื้นที่อับอากาศนั้น เสี่ยงเผชิญอันตรายสูง มีอัตราการตายสูงถึงร้อยละ 88 โดยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา มีผู้ได้รับอันตรายจากการทำงานในที่อับอากาศจำนวนถึง 32 ราย โดยในจำนวนนี้เสียชีวิตทั้งหมด 28 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมก๊าซไข่เน่า และการขาดอากาศหายใจ การเข้าอบรมที่อับอากาศ ช่วยสอนให้รู้จักการรับมืออันตรายได้อย่างถูกต้อง อันตรายภายที่เกิดขึ้นมีอยู่รอบด้าน ซึ่งการเข้าอบรมที่อับอากาศจะช่วยสอนให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปริมาณออกซิจนต่ำกว่าร้อย 19.5 หรือมีก๊าซพิษ เช่น ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือก๊าซไข่เน่า (H2S) ก๊าซมีเทน หรือก๊าซชีวภาพ (CH4) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ที่สะสมอยู่ในปริมาณความเข้มขนสูง จนก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ นอกจากนี้ยังมีก๊าซ ไอ ละออง ที่สามารถติดไฟหรือระเบิดได้ หากมีระดับความเข้มข้นเกินร้อยละ 10 ของความเข้มข้น สภาพบรรยากาศที่ต้องเผชิญเหล่านี้ ส่งผลให้ร่างกายขาดอากาศอายใจ ปวดและวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ มึนงง หายใจไม่ออก จนกระทั่งหมดสติและเสียชีวิตในที่สุด…

ไม่อยากจบชีวิต ผิดกฎหมาย ต้องอบรมที่อับอากาศโดยด่วน

ไม่อยากจบชีวิต ผิดกฎหมาย ต้องอบรมที่อับอากาศโดยด่วน

ไม่อยากจบชีวิต ผิดกฎหมาย ต้องอบรมที่อับอากาศโดยด่วน             หลักสูตรการอบรมที่อับอากาศ สามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในสถานที่ต่าง ๆที่มีความอับอากาศได้เป็นอย่างดี เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ๆ ที่ต้องนึกถึงถ เพราะนอกจากช่วยในเรื่องความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานแล้ว ยังช่วยเพิ่มความอุ่นใจกับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะครอบครัวที่เรารัก หรือแม้แต่นายจ้างเองก็ตาม หากมีการเสียชีวิตเกิดขึ้น มันต้องกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตอย่างแน่นอน ลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน คือสิ่งสำคัญอย่างแรกของการอบรมที่อับอากาศ การเข้าอบรมที่อับอากาศ จะช่วยให้เข้าใจในสถานที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เสี่ยงต่ออันตราย เพราะนอกจากอากาศที่ผ่านเข้า-ออกที่มีอยู่จำกัดแล้ว บางสถานที่ก็มีแก๊สพิษต่าง ๆ ทั้งที่ทำให้หมดสติ ติดไฟ ดังนั้น หากไม่มีความรู้เพียงพอ หรือไม่ได้ผ่านการอบรมอย่างถูกต้อง แล้วเข้าไปปฏิบัติงานก็มีโอกาศสูงมาก ที่จะเกิดอันตรายขึ้น จนอาจถึงชีวิตได้ เพราะความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่อับอากาศมีมาก แต่หากเข้ารับการอบรมอย่างถูกต้องแล้ว ก็จะช่วยให้ผู้นั้นรู้จักวิธีรับมือกับอันตรายต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อนำมาใช้วางแผนรับมือได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างทำหน้าที่อยู่ การเข้าอบรมที่อับอากาศยังมีประโยชน์อีก ดังต่อไปนี้ 1.ช่วยในการวางแผนทำงานให้มีความเหมาะสม – หลักสูตรอบรมที่อับอากาศ ช่วยให้วางแผนการทำงานในพื้นที่แก๊สพิษ หรือพื้นที่ขาดออกซิเจนได้อย่างถูกต้อง เพราะพื้นที่เหล่านี้ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจนถึงชีวิตได้ ซึ่งตามปกติแล้ว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น…

หลักสูตรอบรมที่อับอากาศ ช่วยป้องกันอันตรายถึงตายได้

หลักสูตรอบรมที่อับอากาศ ช่วยป้องกันอันตรายถึงตายได้

หลักสูตรอบรมที่อับอากาศ ช่วยป้องกันอันตรายถึงตายได้             สถานต่าง ๆ ที่อับอากาศ นับว่าอันตรายอย่างยิ่ง เพราะอากาศเกิดการถ่ายเทได้ไม่สะดวก จนอาจทำให้เกิดแก๊สพิษหรือสารระเหยได้ บุคคลภายนอกห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวอย่างเด็ดขาด รวมถึงพนักงานที่ไม่มีความรู้ก็ห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเช่นกัน เพราะหากไม่มีทักษะและความรู้ ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ การรับการอบรมที่อับอากาศ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับคนที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่เหล่านี้ ซึ่งการอบรมที่ถูกต้องสามารถเพิ่มความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี หลักสูตรอบรมที่อับอากาศ ช่วยให้มีความรู้ในสภาพแวดล้อมอันตรายได้ดังนี้ 1.อันตรายที่เกิดจากการขาดอากาศหายใจ(Oxygen Deficient Atmosphere) – เป็นสถานที่มีบริเวณอยู่อย่างจำกัด มีการระบายอากาศไม่ดีพอ หรือมีการทำงานที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี หรือทางชีวภาพในพื้นที่อับอากาศ ส่งผลให้เกิดการใช้ออกซิเจนโดยตรง หรือเกิดก๊าซบางชนิดที่สร้างความอันตรายได้เข้ามาแทนที่ออกซิเจนในบรรยากาศ ที่อาจเกิดขึ้นมาจากการเผาไหม้ของวัสดุ หรือสารเคมีที่ใช้ในงานเชื่อม 2.อันตรายที่เกิดจากภาวะบรรยากาศมีพิษ (Toxic Atmosphere) – ถือเป็นสถานที่สร้างความอันตรายกับร่างกายได้มาก เพราะลักษณะที่เกิดจากกระบวนการต่าง ๆ สามรถก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีได้ ที่สร้างความอันตรายให้กับร่างกายร้ายแรงได้ ซึ่งหลักสูตรการอบรมที่อับอากาศ จะช่วยเพิ่มพูนรู้ให้บุคคลที่ต้องปฏิบัติงาน ในสถานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีเป็นวัตถุดิบหลัก ทั้งจากการผลิต ผลผลิต หรือของเสียที่รอการกำจัด โดยของเสียดังกล่าวมักอยู่ในรูปของก๊าซ ไอ ฝุ่น ควัน…