ielts

ถอดสูตรสำเร็จ เด็กไทยวัย 13 ผู้สอบผ่าน ielts

ถอดสูตรสำเร็จ เด็กไทยวัย 13 ผู้สอบผ่าน ielts

ถอดสูตรสำเร็จ เด็กไทยวัย 13 ผู้สอบผ่าน ielts เบื่องหลังของความสำเร็จของเด็กวัยเพียง 13 ปี ที่สามารถสอบผ่าน ielts นับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและควรค่าแก่การนำไปเป็นบทเรียน สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง รวมถึงท่านผู้ปกครองทุกท่าน น้อง “โบนัส” หนุ่มน้อยผู้สอบผ่าน ielts คนนี้ เรียนโรงเรียน สองภาษามาตั่งแต่เด็ก จึงได้รับบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งภาษาอังกฤษ คุณครูและเพื่อน ๆ ส่วนที่บ้านทางคุณพ่อคุณแม่ก็มีส่วนช่วยในการส่งเสริมภาษาอังกฤษให้กับหนุ่มน้อยคนนี้ เช่น การชวนคุย หรือโหลดสื่อภาษาอังกฤษให้ดู เทคนิคสำคัญ ที่มีส่วนช่วยในการสอบ ielts หากถามถึงเทคนิคสำคัญที่มีส่วนช่วยในการสอบ ielts นั้น น้องโบนัสเล่าว่า ต้องฝึกฝนตนเองทุกด้าน ไล่ตั่งแต่การฟัง พูด อ่าน และเขียน พัฒนาการโดยส่วนมากจะมาจากสื่อวิดีโอและทางโทรทัศน์ช่องภาษาอังกฤษเป็นหลัก ส่วนด้านการเขียน ก็พยายามหาอ่านบทความที่มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ และนำมาฝึกฝนอย่างเป็นระบบ ความสำเร็จของการสอบผ่าน ielts มาจากความสามารถล้วน ๆ ผ่านการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง น้องโบนัสบอกว่า…